Dombrád és Térsége Kossuth Egylet

kossuth_322 A Dombrád és Térsége Kossuth Egylet 2000-től működik, mint civil szervezet. Jelenleg 63 tagja van. Dombrád várost a Kossuth Szövetség Kossuth Emlékhellyé nyilvánította. Kossuth követté választásának évfordulóját az Egylet minden évben megünnepli.

A szervezet szabályzata alapján rendszeresek a közgyűlések és az elnökségi ülések az aktuális események megtárgyalása érdekében. Az Egylet szinte valamennyi tagjának közreműködésével, összefogásával szerveződnek a rendezvények. A Dombrád és Térsége Kossuth Egylet egyik fő célja településünk hagyományainak ápolása, így minden évben sor kerül egy-egy dombrádi hagyomány felelevenítésére.

Elnök: Simonné Kovács Edit

Az egylet tevékenysége:

 1. Az ifjúság hazafias nevelése nemzeti történelmünk, Kossuth, valamint a reformkor és szabadságharc nagyjainak és példáinak nyomán
 2. Kossuth követté választásának ünneplése, pályázatok, vetélkedõk, kiírása
 3. Baráti találkozók szervezése a térség településeivel
 4. Az egylet sem pártot, sem képviselõt, sem választási kampányt nem támogat, párttá nem alakul át.

Az egylet célja:

 1. Dombrád város és térségének az 1948-49-es forradalom és szabadságharc hagyományainak összegyûjtése, támogatása
 2. Kossuth Lajos szellemiségének ápolása
 3. A város Kossuth gyûjteményének gondozása
 4. Kossuth Lajos életével, munkásságával, tevékenységével, valamint a forradalom és szabadságharccal kapcsolatos pályázatok, vetélkedõk és egyéb rendezvények meghirdetése, szervezése és gyakorlati megvalósulása
 5. A Kossuth Lajos nevét viselõ intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás
 6. Az egylet Kossuth példája alapján hozzájárul a nemzeti tudat és hazafiság érzésének erõsítéséhez.

Az egylet által korábban megvalósított programok:

 1. 2003. július 27.- augusztus 04. között első ízben adott otthont az ifjú város a XII. Országos Kossuth Tábornak, mely a dombrádi Ifjúsági Táborban került megrendezésre
 2. Kossuth szónoklatverseny, Ki tud többet Dombrádról és Kossuthról vetélkedő, Móra mesemondó verseny, Kodály énekverseny szervezése
 3. Dombrádról elszármazottak találkozójának, valamint az 1951-ben Budapestről Dombrádra kitelepítettek és a befogadó családok emlékezetére állított emlékmű avató ünnepségének megrendezése
 4. „El kéne indulni…” népi játék és bál szervezése
 5. Adventi műsor szervezése, Cantemus kórus és a Tinódi vegyeskar nagyszabású koncertjének megrendezése államalapító Szent István királyunk ünnepén
 6. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei kirándulás
 7. Gobelin, szőttes kiállítás
 8. Az egylet tagjai számára közös szalonna sütés, év végi vetélkedővel egybekötött összejövetel
 9. A dombrádi városnapon sátrat állít minden évben az egylet, ahol bemutatják a hagyományainkat felelevenítő értékeket
Értékelés:
(4 szavazat)