Polgárőr Egyesület

A Dombrádi Polgárőr Egyesület önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok, dombrádi lakosok összefogása révén kialakult rendszeresen működő szervezet, melynek alaptevékenysége a bűnalkalmak korlátozása, a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, a különböző tulajdonformák védelme.

Az Egyesület kapcsolatot tart és bővít a lakossággal, valamint a bűnmegelőzési szervekkel és az önkormányzattal. Részt vesz a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és segíti a polgárvédelmi szervek munkáját.

A települési köztulajdon, a veszélyeztetett lakossági csoportok, ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében járőrözéseket szervez a településen. A szolgálatot teljesítő polgárőrök az észlelt szokatlan jelenségekről azonnali tájékoztatást adnak a bűnüldöző szervek és az önkormányzat irányába. A tetten ért bűnelkövetőt haladéktalanul átadják a legközelebbi rendőrnek vagy rendőri szervnek. Az Egyesület segíti a rendőrség által a lakosság körében végzett bűnmegelőzési jellegű oktató és propaganda munkát.

Elnök: Vincze Menyhért

A polgárőr egyesület feladatai:

 • a helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében végzett közterületi járőr- és figyelőszolgálat
 • kulturális örökség megóvása
 • a katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel és a helyi önkormányzatokkal való együttműködés
 • érdekképviselet
 • oktatási és felvilágosító tevékenység végzése
 • a közúti baleset helyszínén, valamint az általános iskola közvetlen közelében ellátott jelzőőri tevékenység
 • idős, fogyatékkal élő lakosok fokozott védelme
 • környezetvédelem
 • a rendezvények helyszínének biztosítása

Az Egyesület céljai:

 • Az állampolgárok felelősség érzetének erősítése
 • Az önkéntes lakossági részvétel növelése a közbiztonság és a közrend megteremtése
 • Társadalmilag hasznos közösségteremtő tevékenység kialakítása és fenntartása
 • Felvilágosító, oktató tevékenység erősítése
 • Fokozottabb természet- és lakosságvédelem
Értékelés:
(2 szavazat)