Dombrádi Sportegyesület

A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott társadalmi szervezet.

A Sportegyesület nem tesz különbséget a különböző társadalmi rétegek között, nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségeihez mérten teremt sportolási alkalmat.

Elnök: Tóth János

A Sport Egyesület feladatai:

  • a versenysport, a diák- és szabadidősport mindennapossá tétele céljából a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
  • a sportolók felkészülésének biztosítása
  • a Sportegyesületi tevékenység utánpótlásának nevelése, a sportágak oktatása, alapjainak szélesítése, ennek érdekében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal

A Sport Egyesület céljai:

  • a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek által rendezett sportversenyeken, bajnokságokon, sporteseményeken, szabadidősport rendezvényeken való részvétel, sportesemények szervezése és lebonyolítása
  • a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igények kielégítése helyes életmódra való nevelés
  • a tömegsport és versenysport folyamatos fejlesztése
  • a taglétszám folyamatos bővítése
Utoljára frissítve: 2020. október 05.
Értékelés:
(5 szavazat)