Tisza-parti Kertészet Szociális Szövetkezet támogatás

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testiilete a VP-2-4. 1.2- ló Kisméretű terménytároló, szárító és tisztító építése, korszerűsítése című pályázat benyújtásáról szóló 113/2016. (VI1Í.25.) önkormányzati határozata és a 2016. augusztus 26-án kelt támogatási szerződés alapján a Tisza-parti Kertészet Szociális Szövetkezet részére 1.063.600 Fi, azaz egymillió-hatvanháromezer-hatszáz forint támogatást nyújt.

Értékelés:
(2 szavazat)