Vetési varjú tájékoztató

2022. március 14. 168

A Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatóság (továbbiakban: lgazgatóság|ó) levelében arról tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fóosztályt, hogy a Dombrád 0449/5 hrsz.-ú területen vetési varjú (Corvus frugilegus) fészektelep található.

A telep központi koordinátái: EOV: 865307,3228a2.

A vetési varjú (Corvus fugllegus) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozoftan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédeími szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéröl szóló 13/2001, (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében szereplö védett állatfaj, termószetvédelmi értéke 50.000 Ft.

A teljes tartalom letölthető a csatolt mellékletben.

Értékelés:
(0 szavazat)