Köztisztaságról szóló Felhívás

2018. április 26. 394

Tisztelt Dombrádi Lakosok!

A város köztisztaságáról, az élhető városi környezet védelméről és fenntartásáról szóló Dombrád Városi Önkormányzata Képviselő- testületének 13/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) - (3) bekezdése alapján, a város területén lévő ingatlanok tulajdonosa, használója köteles ingatlanát megművelni, illetve rendben tartani, parlagfűtől, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól megtisztítani.

A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása (különösen parlagfű kiirtása, a fű szükség szerinti nyírása, károsítok elleni növényvédelem), a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

A tulajdonos köteles gondoskodni:

- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és az ehhez tartozó műtárgyak rendben tartásáról.

Felhívom a tisztelt lakosok figyelmét, hogy kötelesek a rendeletben leírtak szerint eljárni. A tulajdonosi kötelezettségeiket be nem tartókat önkormányzatunk bírsággal sújthatja.

Értékelés:
(1 szavazat)