Lakossági felhívás 2018.11.30.

2018. november 30. 329

Tisztelt Lakosság!

A közelgő télre való tekintettel felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város köztisztaságáról, az élhető városi környezet védelméről és fenntartásáról szóló 13/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra:

„(4) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdaszakaszt (lépcsőt) folyamatosan tisztítani kell, hóesés után a havat haladéktalanul el kell seperni, takarítani. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fíírészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés utáni visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. A járda és a közút síkosság¬ mentesítést a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogost, se a gépjármű forgalmat nem akadályozza.

(5) Tilos az összerakott hó elhelyezése
  • a) a gyalogos közlekedési útvonalon,
  • b) az útkereszteződésekben
  • c) az úttorkolatban,
  • d) a kapubejárat elé, annak szélességében,
  • e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között,
  • f)a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon (vízelzáró, víznyelőakna, csap) és annak közérdekű létesítményein (közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop).”

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően eljárva gondoskodjanak az ingatlanok előtti járdaszakaszok tisztántartásáról és síkosság mentesítéséről a téli időszakkal oly gyakran együtt járó balesetek megelőzése érdekében.

Dombrád, 2018. november 30.
Tisztelettel: Kozmáné Kasza Veronika - polgármester

Értékelés:
(1 szavazat)