Sertéspestis Sz.82.00289.34.2021.

2021. június 04. 213

Az afrikai sertéspestis tovább terjedése miatt az SZl82l00019-48l202O,, SZl82l0OO19-53l2020., SZl82l00019-55l2O20, SZ82l00019-7612020, SZl82l00019-77l202O, SZl82lO0289-112021. és SZl82l00289-2Sl2021. számú határozatommal módosított, SZl82lO0019-4112020 számú határozatomban korábban elrendelt intézkedéseket a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítom.

Értékelés:
(1 szavazat)