Külterületi fakitermelés!

2016. február 05. 663

Megváltozott a külterületeken található földrészleteken lévő fásításokban (fasor) tervezett fakitermelések bejelentésére vonatkozó szabályozás és a bejelentéshez felhasználható nyomtatvány.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény 70. § (2)” A fásításból, a szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelést az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint kell előzetesen az erdészeti hatóságnak bejelenteni.”

A 2009. évi XXXVII törvény végrehajtására kiadott 153/2009 (XI.13) FVM rendelet 43. § (1) Fásításban tervezett fakitermelést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett (https://www.nebih.gov.hu/data/cms/174/903/Bejelentes_fasitasban_tervezett_fakitermelesrol.pdf) , letölthető „Bejelentés fásításból fakitermelés” formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatósághoz.

A bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher jogosultjának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a fásításban történő fakitermelésre vonatkozó hozzájárulását.

A bejelentést egy, védett természeti terület esetében kettő példányban kell benyújtani.

Ha az erdészeti hatóság a bejelentett fakitermelést az Evt. Alapján nem tiltja meg, nem korlátozza, vagy nem köti feltételhez, a bejelentés egy példányát tudomásul vételi záradékkal ellátva visszaküldi a bejelentő részére.

A védett természeti területeket érintő bejelentések adatait az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul megküldi. A természetvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a bejelentett fakitermelés feltételhez kötését, korlátozását, vagy tiltását kezdeményezheti, amennyiben annak bejelentés szerinti végrehajtása a védett természeti területre érvényes védelmi célokat veszélyezteti.

Fásításban és szabad rendelkezésű erdőben fakitermelés csak az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés, vagy az erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy a feltételhez kötéséről rendelkező határozata alapján végezhető, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani.„

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a belterületen lévő földrészleten található fásításból történő fakitermelés elbírálására az erdészeti hatóságnak nincs hatásköre (2009. évi XXXVII 4§ (1) bekezdés b; pontja szerint csak a külterületi fasor tartozik a törvény hatálya alá).

A fás szárú növények védelméről szóló 348/2008 (XII.30) kormányrendelet csak a közterületen lévő egyes fák kivágására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Fentiek alapján belterületi fakitermelés nem tartozik az erdészeti hatóság hatáskörébe.

Nagy János jegyző

Értékelés:
(0 szavazat)