Értesítés beiskolázási támogatásról

2017. szeptember 05. 1158

Dombrád Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az önkormányzati hivatalban beszerezhető vagy a város honlapjáról letölthető formanyomtatványon 2017. szeptember 1. és november 30-a között beiskolázási támogatás igényelhető.

A támogatás jövedelmi feltétele: az igénylő családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (jelenleg 114 000 Ft-ot).

A támogatás összege általános iskolai tanulónak 5 000 Ft, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulójának 10 000 Ft, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulójának 12 000 Ft.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, tanulói-, hallgatói jogviszonyra, az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

Mentesül az egy főre jutó jövedelem igazolásának kötelezettsége alól a Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, illetve tanulói jogviszonyának ó igazolása alól az a tanuló, aki Dombrád Város közigazgatási területén található oktatási intézményben rendelkezik tanulói jogviszonnyal.

Dombrád, 2017. szeptember 4.

Kozmáné Kasza Veronika sk.
polgármester

Letölthető nyomtatványok

Értékelés:
(0 szavazat)