Beiskolázási támogatás 2019

2019. szeptember 11. 242

É R T E S Í T É S

Dombrád Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az önkormányzati hivatalban beszerezhető vagy a város honlapjáról letölthető formanyomtatványon 2019. szeptember 1. és november 30-a között beiskolázási támogatás igényelhető.

A támogatás jövedelmi feltétele: az igénylő családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (jelenleg 114 000 Ft-ot).

A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, tanulói-, hallgatói jogviszonyra, az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

Mentesül az egy főre jutó jövedelem igazolásának kötelezettsége alól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló, illetve tanulói jogviszonyának igazolása alól az a tanuló, aki Dombrád Város közigazgatási területén található oktatási intézményben rendelkezik tanulói jogviszonnyal.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester
Értékelés:
(0 szavazat)