Szociális célú tüzelő támogatásról szóló felhívás

2019. december 12. 439

Dombrád Város Polgármestere felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. december 17. (kedd) 16:00 óráig szociális célú tüzelő támogatásra lehet kérelmet benyújtani.

A kérelem nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalban, Dombrád, Rákóczi út 36. a szociális ügyintézőktől lehet kérni.

Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az 57.000,- Ft-ot nem haladja meg,

b) háztartás egyik tagjának sincs vagyona.

A kérelemhez csatolni kell, illetve a nyomtatványon szükség szerint igazolni a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, lakcímre valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

A jövedelem igazolások benyújtása alól mentesül az a kérelmező, aki arról nyilatkozik, hogy részére a nyilatkozat megtételét megelőző egy éven belül az Önkormányzat által nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy lakhatáshoz kapcsolódó támogatás került megállapításra, és a családja vagy háztartása jövedelmi viszonyaiban a jogosultság feltételeit érintő változás nem történt.

2019. december 17-ei határidő után a kérelmeket benyújtani nem lehet.

Harsányi László
polgármester
Értékelés:
(1 szavazat)