Értesítés helyi kommunális hulladékgazdálkodási támogatásról

2020. február 11. 697

Dombrád Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az önkormányzati hivatalban beszerezhető vagy a város honlapjáról letölthető formanyomtatványon 2020. január 1-jétől helyi kommunális hulladékgazdálkodási támogatást igényelhetnek azok a 70 éven felüli dombrádi lakosok, akik Dombrád Város közigazgatási területén szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatást(szemétszállítást) vesznek igénybe.

A támogatásra jogosultak köre:
  • a 70. életévét betöltött egyedül élő személyek,
  • a 70. életévüket betöltött házaspárok, élettársak, valamint
  • azok a 70. életévüket betöltött személyek, akik közeli hozzátartozójukkal élnek egy háztartásban, és a hozzátartozó nem folytat jövedelemszerzésre irányuló kereső tevékenységet.

A támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtásakor aktuális negyedév első napjától a tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra.

A kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiállított számlát vagy számlarészletezőt, valamint közeli hozzátartozó esetén a jövedelemre vonatkozó igazolásokat.

Harsányi László
polgármesterÉrtékelés:
(1 szavazat)