Értesítés Húsvéti támogatásról

2020. március 12. 2695

Dombrád Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a húsvéti ünnepek alkalmából a rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén – kérelemre - természetbeni támogatást nyújt.

A kérelmeket az önkormányzati hivatalban beszerezhető vagy a város honlapjáról letölthető formanyomtatványon 2020. március 31. napjáig lehet benyújtani.

A támogatás jövedelmi feltétele: az igénylő háztartásában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228 000 Ft-ot).

Egy háztartásban csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolására vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.

Mentesül az egy főre jutó jövedelem igazolásának kötelezettsége alól az a kérelmező, aki arról nyilatkozik, hogy részére a nyilatkozat megtételét megelőző egy éven belül az Önkormányzat által nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakhatáshoz kapcsolódó támogatás, szociális célú tüzelőanyag juttatás, beiskolázási támogatás, oltóanyag támogatás, temetési támogatás, térítési díj kedvezmény került megállapításra, és háztartása jövedelmi viszonyaiban a jogosultság feltételeit érintő változás nem történt.

Harsányi László
polgármesterÉrtékelés:
(1 szavazat)