Magyarország Kormánya a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelete a koronavírus-járvány megelőzése érdekében Kiemelt

2020. március 17. 605

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelettel a koronavírus-járvány megelőzése érdekében 2020. március 17. napjától a következő megelőző intézkedéseket vezette be:

 • Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Kivételt képez ez alól az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára történő tartózkodás. A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.
 • Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 • Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.
 • Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása
  a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
  b) a mozinak,
  c) közgyűjteménynek,
  d) közművelődési intézménynek,
  e) közösségi színtérnek.
 • Az élelmiszert, az illatszert, a drogériái terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig azott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A Korm. rendelet értelmében szabálysértést követ el és ötezer forinttól ötszázezer forinting teijedő pénzbírsággal büntethető az, aki a) vendéglátó üzletben,
b) üzletben,
c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d) a rendezvény helyszínén, valamint
e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen,
függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy a fentieket foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Harsányi László
polgármester
Értékelés:
(1 szavazat)