A dombrádi Városi Piacra vonatkozó védelmi intézkedésekről Kiemelt

2020. május 12. 1177

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(V.11.) önkormányzati rendelete a dombrádi Városi Piacra vonatkozó védelmi intézkedésekről

Dombrád Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörét gyakorolva eljárva a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A dombrádi Városi Piacon (a továbbiakban: Piac) az árusítók számára egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) viselése kötelező.

(2) A Piacot a 65. életévüket betöltött személyek 9.30 óra és 10.30 óra között látogathatják, rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

(3) A piacra történő bejutás és ott tartózkodás során a 2 méteres távolságot meg kell tartani.

2. § (1) Ez a rendelet 2020. május 12. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti.

Harsányi László
polgármester
Értékelés:
(1 szavazat)