Pályázat - Civil szervezetek 2021. évi működési támogatása

2021. július 06. 292

Dombrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló 9/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet:

1. A pályázat címe és célja

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2021. évi működési támogatása”.

A pályázat célja:

A pályázat keretében az alábbi meghatározott működési célokra igényelhető támogatás:

  • banki szolgáltatások díja;
  • könyvelési díj;
  • irodaszer-beszerzés;
  • nyomtatvány-beszerzés;
  • közjegyzői díj;
  • ügyvédi díj;
  • pályázatkezelési rendszer használati díja;
  • gépjármű üzemeltetésével összefüggő karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége (kivéve: a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat), a gépjármű felelősségbiztosítás és a műszaki vizsgáztatás költsége;
  • munka-és védőruha beszerzése;
  • alapszabályban meghatározott alaptevékenységgel összefüggő informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

A támogatással az önkormányzat elismerését és megbecsülését nyilvánítja ki azon civil szervezetek felé, akik a helyi közéletben aktívan részt vállalnak, és ennek megfelelően végzik tevékenységüket, valamint célja az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása és a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése.

2. Támogató megnevezése

Dombrád Város Önkormányzata (székhely: 4492 Dombrád, Szabadság tér 2.)

3. A pályázat benyújtására jogosultak meghatározása

Pályázat benyújtására jogosult a Dombrád Város közigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (együtt: Támogatást kérő).

Támogatásban részesülhet az a Támogatást kérő:

a) amely az Önkormányzathoz támogatás iránti írásbeli kérelmet nyújtott be,

b) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt,

c) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs, és

d) amelynek az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása.

A teljes tartalom letölthető a csatolt mellékletben.

Értékelés:
(0 szavazat)