Tájékoztató a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat eredményéről

2021. december 03.

A 2022. évre vonatkozó Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2021. évben 19 fő felsőfokú tanintézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató nyújtott be pályázatot. Mind a 19 pályázat érvényes volt.

16 pályázat felelt meg a pályázati kiírásnak. A jogosultak 2022. évben 10 hónapon át havi 8 000 Ft támogatásban részesülnek önkormányzatunktól.

3 pályázat elutasításra került, mivel a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme meghaladja a legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, azaz 99.750 Ft-ot

Dr. Nagy Dóra
jegyző