Nemzeti Földügyi Központ-Tájékoztatás

2022. szeptember 16.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseleté ben eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen levél mellékletét képező Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével érté kesíteni kívánja.

A teljes tartalom letölthető a csatolt mellékletben.