Hirdetmény a településrendezési terv módosításról

2016. február 03.

Dombrád Város Képviselő-testülete megtárgyalta és döntött a település érvényes településszerkezeti tervével és leírásával, valamint helyi építési szabályzatával és szabályozási tervével kapcsolatosan felmerülő módosítási igényekről, mely alapján

- a lakosság tudomására hozom

A módosítással érintett tömbök az alábbiak:

1. sz. módosítás:

Dombrád Város 1031/1 hrsz-ú tömb környezetét érintő településrendezési terv módosítás,

2. sz. módosítás:

Dombrád Város 18/3 hrsz-ú tömb (tervezett Városháza) környezetét érintő településrendezési terv módosítás.

A településrendezési eszközök módosításának nyilvánossága érdekében az Önkormányzat az 43/2013. (IV.25.) számú határozatában szabályzatot alkotott a partnerségi egyeztetésről, mely szerint a módosítással érintett településrészeken tulajdonnal, lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vagy telephellyel rendelkező gazdálkodószervezetek a rendezési terv véleményezési eljárásában partnernek tekintendők, ha írásban jelzik részvételi szándékukat.

A partnerségi szabályzat, valamint a most induló módosítás előzetes tájékoztatási dokumentációja megtalálható a község honlapján. Településrendezési terv

Dombrád, 2016. január 27.

Kozmáné Kasza Veronika sk polgármester

A hirdetmény olvasható:

1. Dombrád Város Önkormányzata hirdető tábláján
2. Dombrád Város honlapján (www.dombrád.hu)