Hirdetmény a településrendezési terv módosításról 2016.03.23.

2016. március 23.

HIRDETMÉNY

a lakosság tudomására hozom -

Dombrád Város – korábban meghirdetett és közzétett rendezés alá vont területeire vonatkozóan – településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának véleményezési dokumentációja elkészült. A véleményezési dokumentáció megtekinthető Dombrád Város Önkormányzatánál, illetve a város honlapján: www.dombrád.hu