Hirdetmény a településrendezési terv módosításról 2016.08.19.

2016. augusztus 23. 415

Dombrád Város Képviselő-testülete megtárgyalta és döntött a 101/2016. (VII.07.) és 103/2016. (VII.26.) KT számú határozataiban a település érvényes településrendezési terv és helyi építési szabályzatával kapcsolatos módosításokról, mely alapján

- a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom –

Jelen módosítással érintett, rendezés alá vont terület az alábbi:

  1. Dombrád Város 0178/1-0178/4 hrsz-ú tömb környezetét érintő településrendezési terv módosítás
  2. Helyi Építési Szabályzat falusias lakóterületre vonatkozó előírásainak módosítása

A településrendezési eszközök módosításának nyilvánossága érdekében az Önkormányzat szabályzatot alkotott a partnerségi egyeztetésről, mely szerint a módosítással érintett településrészeken tulajdonnal, lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vagy telephellyel rendelkező gazdálkodószervezetek a rendezési terv véleményezési eljárásában partnernek tekintendők, ha írásban jelzik részvételi szándékukat az 43/2013. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Dombrád Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint.

Kérem, – amennyiben partnerként részt kíván venni a véleményezési eljárásban – szíveskedjen részvételi szándékát írásban a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül jelezni.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Értékelés:
(1 szavazat)