Tájékoztatás a 2016. évi nitrát ellenőrzés aktuális állapotáról

2016. augusztus 25.

Tisztelt Gazdálkodók!

Ezúton értesítjük az állattenyésztéssel foglalkozó ügyfeleinket az alábbi várható ellenőrzésekről:

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (továbbiakban: BM OKF) tájékoztatása alapján a Kölcsönös Megfeleltetés hatálya alá tartozó, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (1)-(11) bekezdésében foglalt követelmények 2016. évi hatósági ellenőrzése a 2015. évben kidolgozott és alkalmazott módszer alapján az alábbiak szerint történik:

  • Az ellenőrzés során az állattartó telepen lévő silótároló terek szivárgásmentességét, valamint a trágyatárolók műszaki kialakítását és kapacitását vizsgálják a felszín alatti vizek nitrátszennyezés elleni védelme érdekében.
  • A 2016. évben 976 gazdálkodó összesen 1145 állattartó telepe kerül helyszíni vízvédelmi ellenőrzés alá. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az érintett gazdálkodót előzetesen kiértesítik, és az állattartó telep rendeltetésszerű működésének legcsekélyebb zavarása mellett végzik el a helyszíni ellenőrzéseket.
  • A Rendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118054.316685

A helyszíni ellenőrzést megelőzően:

  • a gazdálkodóknak javasoljuk a rendelet megismerését,
  • az ellenőrzés alá vont gazdálkodót az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adategyeztetésre hívja fel, amelyre határidőben szükséges a formanyomtatványokat kitöltve és aláírva visszaküldeni,
  • az ellenőrzés napjára elő kell készíteni: az állattartó telep egységes környezethasználati engedélyét, építési és használatbavételi engedélyeket, a siló/trágyatároló bélésére alkalmazott anyagok megfelelőségét igazoló dokumentumokat, az elmúlt időszakban bekövetkezett tartóváltás bejelentését igazoló dokumentumot, maghatalmazást vagy képviseletet igazoló dokumentumot.

A helyszíni ellenőrzés folyamata során:

  • biztosítani kell az ellenőrök telepre történő bejutását,
  • az ellenőr a helyszínen megtekinti a nitrátszennyezés lehetséges forrásait, így a siló- és trágyatárolókat, a haszonállatok tartására szolgáló építményeket,
  • szükség szerint fényképfelvételeket készítenek és megvizsgálják a kapcsolódó hatósági engedélyeket,
  • az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, az esetleges nem megfelelőségről hatósági határozat készül, amellyel szemben a gazdálkodó jogorvoslati lehetőséggel élhet.

A helyszíni ellenőrzéseket ütemezetten, 2016. december 16. napjáig hajtják végre a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok. A BM OKF felajánlotta, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatos információkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok készséggel megadják.

Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes
megyei igazgató
megbízásából

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága
4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 7.
42/501-131, fax:42/501-132
www.nak.hu