Figyelemfelhívás: zöldtrágyázás bejelentési időpontok az AKG-ban

2016. augusztus 25.

Tisztelt Gazdálkodók!

Az AKG-ban történő zöldtrágyázás bejelentési időpontokhoz kapcsolódóan továbbítjuk az alábbi tájékoztatást, ezúton hívjuk fel figyelmüket

A VP-AKG pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazza zöldtrágyázás esetén:

(22) A támogatást igénylőnek az MVH felé az MVH által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket: a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban;

Viszont a 22/2016. FM rendelet 20§ (2) bekezdés alapján:

Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését és esetleges betakarítását vagy beforgatását - a vetést, betakarítást, beforgatást követő tizenöt napon belül - külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen azzal, hogy az esetleges betakarítást vagy beforgatást a betakarítást, beforgatást megelőző öt napon belül is külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.

A 22/2016. FM rendelet módosítása jelenleg folyamatban van! Csak a tervezett beforgatás bejelentésével kapcsolatos rész van módosítás alatt. A többi esetén nincs ellentétes előírás.

A VP AKG támogatásra pályázó ügyfelek esetében a pályázati felhívás előírásait kell követni!

Üdvözlettel:
Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága
4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 7.
42/501-131, fax:42/501-132
www.nak.hu