FONTOS HATÁRIDŐK a mezőgazdaságban

2016. augusztus 31.

Tisztelt Gazdálkodók!

ezúton hívjuk fel figyelmüket a következő időszaki fontos szakmai-adminisztrációs határidőkre:

Az újra indított Agrár-környezetgazdálkodási támogatási program (továbbiakban AKG), az abban résztvevő gazdálkodók számára újabb kötelezettségeket és betartandó határidőket hozott, a termelőket általában érintők mellé.

A gazdákat érintő aktuális határidők és teendők a következők:

Az AKG-s, ültetvény célprogramban érintett termelőkre nézve 2016. augusztus 31. a levélanalízis készítésének határideje. Eddig az időpontig el kell jutni a mintákat az akkreditált laboratóriumba.

Szintén az Akg-s (nem csak az ültetvényes célprogramban, hanem a horizontális szántó, MTÉT stb.) és a nitrát érzékeny területeken gazdálkodókat érinti, hogy 2016. szeptember 30.-ig el kell készíteni a következő gazdálkodási érvre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terveket.

Korábban többször előfordult mulasztás miatt, fel kell hívnunk a másodvetést tervezőknek a figyelmét, a tényleges vetésidő bejelentésének fontosságára, melyet a művelet elvégzése előtt 15 nappal kell megtenni.

Az idei év számos természeti csapása miatt, nagyon sok embert érint a mezőgazdasági kárenyhítési juttatás. A rendszerben való részvételhez azonban be kell tartani néhány jogvesztő határidőt.

A gazda által fizetendő kárenyhítő hozzájárulás összegének az MVH számlájára történő beérkezési határideje szeptember 15. Amennyiben ezt a kötelezettségét határidőre nem, vagy nem teljes összegben teljesíti a gazdálkodó, nem lesz jogosult a kárenyhítő juttatásra, még akkor sem, ha későbbi időpontban utal, vagy ha az összeget MVH a területalapú támogatásból későbbiekben levonja.

Az előző évekhez képest változás, hogy határidőhöz lett kötve, a kárenyhítési rendszerben az aszálykár bejelentésre is. Az aszály kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni. Ezt legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig kell teljesíteni

Ahhoz azonban, hogy a kárenyhítési rendszerből a juttatási összegét megkapja a gazdálkodó (a feltételek megléte esetén), november 30-ig be is kell nyújtania kárenyhítő juttatási kérelmét. A kárenyhítési kérelmek benyújtására az erre a célra kialakított elektronikus felületen van lehetőség.

Amennyiben, mint gazdálkodó érintett, és a kötelezettségek teljesítéséhez segítségre van szüksége, keresse falugazdászát, vagy szaktanácsadóját.

Továbbra is fogadjuk szeptember 10-éig a falugazdász kollégák segítségével a felajánlásokat a Magyarok Kenyere jótékonysági programhoz kapcsolódni vágyóktól.

Rácz Imre
megyei elnök

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága
4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 7.
42/501-131, fax:42/501-132, 30/760-0206
www.nak.hu