Hirdetmény - "Dombka 2003” Zrt

2020. október 06.

KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) meghatalmazása alapján eljáró Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. 1/8.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Dombrád, 0421/4; 0421/5 és 0421/7 hrsz.-ú ingatlan alatti ingatlanon meglévő szarvasmarha telep technológiai fejlesztésének előzetes vizsgálata tárgyában.

A teljes tartalom letölthető a csatolt mellékletben.