Dombrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata I.3028.2.2021. számú Hirdetménye

2021. július 29.

Dombrád Város Önkormányzata Polgármesterének 49/2021. (VI.08.) önkormányzati határozata alapján Dombrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évben 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint támogatásban részesül.

A Támogatási Szerződés száma: 1/1260-5/2021

A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás összegét az alábbi kiadások fedezetére használhatja fel:

  1. gyermekek segítése, 8.000 Ft értékű utalvány biztosítása a kitűnő vagy legalább 4,5 tanulmányi átlagot elérő, dombrádi köznevelési intézményben tanuló roma diákok jutalmazására: 300.000 Ft
  2. Városnapon előadó fellépti díjának finanszírozása: 50.000 Ft
  3. Városnapon étkeztetés biztosítása: 150.000 Ft
  4. Városnapi étkeztetés adóterheinek viselése: 54.000 Ft
  5. Roma gyermekek részére szervezett rendezvényen étkeztetés biztosítása: 100.000 Ft
  6. Roma gyermekek részére szervezett rendezvényen étkeztetés adóterheinek viselése: 36.000 Ft
  7. Roma gyermekek részére szervezett rendezvény anyagköltsége: 10.000 Ft

A támogatás folyósítása egy összegben történik a Kedvezményezett 11744003-15775515 számú bankszámlájára történő utalással.

A támogatási program megvalósítási helye: Dombrád város

A megvalósítás ideje: 2021. január 1 - 2021. december 31.

A támogatás elszámolásának végső határideje: 2022. március 31.

A támogatott tudomásul veszi, hogy a kapott támogatással a megadott határidőre el kell számolni.

Harsányi László
polgármester