2021.05.06-i hirdetmény

2021. augusztus 03.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III.4. pontja értelmében az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

Dombrád Város Önkormányzata (4492 Dombrád, Szabadság tér 2.) képviseletében eljáró Harsányi László polgármester 2021. április 23-án - a Szociális Startmunka mintaprogram megvalósítása érdekében - vállalkozási szerződést kötött Takács-Karászi Erika egyéni vállalkozóval (4492 Dombrád, Külterület 0175/32 hrsz.).

A vállalkozási szerződésben a vállalkozó vállalta, hogy legkésőbb 2021. május 31-ig az Önkormányzat részére az alábbi anyagokat leszállítja:

  • 1 m3 zsaludeszka
  • 600 q cement
  • 100 m3 0-4-es sóder
  • 180 m3 0-24-es sóder

A szerződés összege 4.513.641 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 5.732.324 Ft.

A szerződés határozott időtartamra, 2021. május 31-ig jött létre.