2021.11.11-i Hirdetmény

2021. november 25.

HIRDETMÉNY

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III.4. pontja értelmében az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

Dombrád Város Önkormányzata (4492 Dombrád, Szabadság tér 2.) képviseletében eljáró Harsányi László polgármester 2021. október 18-án - a BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú Támogatói Okirat alapján részünkre megállapított állami támogatás felhasználása érdekében vállalkozási szerződést kötött a Kanyár-Bau Kft-vel (4493 Tiszakanyár, Dombrádi út 50.). A vállalkozási szerződésben a vállalkozó vállalta, hogy a Rákóczi út (150 hrsz.) 72 fm hosszú szakaszán, illetve a Vasút út (186 és 240 hrsz.) 515 fm hosszú szakaszán az aszfaltburkolatot felújítja (útburkolat tisztítása söpréssel, kátyúzás elvégzése, gépi aszfaltozás). A szerződés összege 13.941.300 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 17.705.451 Ft. A szerződés teljesítésének határideje 2021. november 20. napja.