Meghívó nyilvános ülésre 2018.08.30.

2018. augusztus 28.

Dombr6d V6ros 6nkormdnyzata Kepvisel6-testiilet6t a hell dnkorm6nyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tv. 45. $-a alapjdn nyilvdnos iil6sre 6sszehivom.

További információk

  • Az ülés ideje: 2018. augusztus 30. (csütörtök) 15:00
  • Az ülés helye: Házasságkötő Terem (4492 Dombrád, Kossuth út 55.)