Adalék az iskolai közösségi szolgálathoz

2019. november 22. 304

Iskolai közösségi szolgálat börze

2019. november 28-án 10:00 és 16:00 között a KORZÓ Bevásárló Központban /4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. szám/

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a 2012/2013-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben vezette be a nemzeti köznevelés rendszerébe az iskolai közösségi szolgálatot. Az iskolai közösségi szolgálat meghatározása az Nkt.-ban van lefektetve: „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása” /4.§ 15. pont/.

Ez a megfogalmazás nem terjed ki az iskolai közösségi szolgálat céljaira (szociális érzékenyítés, személyiségfejlesztés, aktív állampolgárságra nevelés, önkéntesség, közösségépítés, pályaorientáció), viszont világossá teszi, hogy az iskolának a tevékenység megkezdéséhez szükséges szervezett kereteket (együttműködési megállapodás, felkészítés) biztosítania kell. További feladata a reflexió megszervezése, amely az élmények feldolgozását jelenti. Ez lényegi eleme a felkészítés – tevékenység – reflexió hármas rendszerének.

A teljes tartalom letölthető a csatolt mellékletben.

Értékelés:
(1 szavazat)