Óvodatörténet

2521

A dombrádi olvasókönyvből tudjuk, hogy településünkön az első óvoda 1898-ban alakult, igaz ez még voltaképpen menedékház volt, itt nem kaptak szervezett étkezést a gyerekek, hanem amit otthonról hoztak azt osztották ki. Az első óvoda épület még a mai művelődési ház helyén állt. Ez egy döngölt padlójú, nádfedeles ház volt, ami a mai Kossuth utcáról nyílt. A felszerelése néhány lóca, asztal, szék és gyékény.

Az 1930-as években a régi községháza (a mai Kossuth úti óvodaépület) főjegyzői lakás lett. Ebben a főjegyzői lakásban kapott az óvoda egyetlen helyiséget, így az óvodának se öltözője se mosdója nem volt, megközelíteni a bejárat (dufart) alatt lehetett.

1948. június 2.-án a falu vezetése úgy döntött, hogy a községi állandó menedékházat óvodává kell fejleszteni, ehhez azonban újabb helyiséget kellett a főjegyzői lakásból elvenni. Az újabb szobában saját konyhát alakítottak ki az óvodások számára.

1950-re az óvodai csoport létszáma jelentősen megnőtt, ezért szorgalmazták egy óvoda építését, ez azonban nem történt meg, hanem engedélyezték a vb titkári lakásból egy vendégszoba átadását. Ebbe költöztették a konyhát és helyére került a második gyermekcsoport.

1954-ben újabb óvodai csoport alakult, amelyhez ismét kaptak egy szobát. A zsúfoltság nagy volt, hiszen olykor a 130 –at közelítette a gyermeklétszám.

A dombrádi óvodában 1958-ban már 150-re nőtt a gyermeklétszám. A negyedik óvodai csoportot először a Rákóczi utcán (Balla János egykori portáján), majd a Kossuth utcán a Dóczy udvarban helyezték el, tízóraizni, ebédelni, uzsonnázni azonban a régi óvodába jártak át.

Az 1960-as évek elején az akkori óvodavezetés igyekezett mindent megtenni, hogy a régi óvodaépületbe költözhessen mind a négy csoport és mivel a vb titkár elköltözött erre lehetőség is nyílt.

Az óvoda udvarán állt egy hosszú épület, amelyben régen istálló, sőt a századelőn börtön volt. Ez később a tűzoltóságé lett, majd raktárként is használták, az akkori gyerekek tanúi voltak a tűzoltóság kivonulásának, ha tűzeset történt.

1964-ben a járási tanács 100 ezer forintot biztosított a megnagyobbodott óvodaépület felújításához, átalakításához. Gyakorlatilag az épület mai belső elrendezése akkor alakult ki. A régi olajos padlót parkettára cserélték, és hogy a rendelkezésre álló tér nagyobb legyen a folyosót beüvegezték. Ez lett a ruhatár , így a foglalkoztatók szűkössége csökkent.

A mosdóban azonban a vízellátó rendszert csak 1970-ben sikerült kialakítani. Addig lavórban, majd csappal ellátott 25 literes fazékból folyó vízben moshattak kezet a gyerekek . Továbbra is előfordult, hogy a magas gyermeklétszám miatt nem jutott mindenkinek fektető, így voltak akik az otthonról hozott szalmával, szénával tömött zsákon feküdtek és a nagymama egykori nagykendőjével vagy szőttes pokróccal takaróztak.

A folyamatosan növekvő igényekhez a négy megnövelt létszámú óvodai csoport még mindig kevésnek bizonyult, 40-50 gyerekfelvételét még mindig el kellett utasítani. 1970-ben egy új csoportszobát építettek a meglévő épülethez így az ötödik csoport is beindulhatott.

Ezekben az években a népszaporulat emelkedő tendenciát mutatott miközben az óvodákban új nevelési programot vezettek be. Ezt a programot a túlzsúfolt dombrádi óvodában úgy látták megvalósíthatónak ha új óvodát létesítenek.

Az 1970-es évek elejétől 1990.-ig körzetesítettek a helyi 5, a tiszakanyári 3, és az ujdombrádi 2 csoportos óvodát egy intézménnyé vonták össze.

Dombrádon 1980-ban elkészült egy korszerű új óvodaépület a Rákóczi utcában. Itt egy 3 csoportos óvodát alakítottak ki. A Kossuth úton szintén három csoporttal működött az óvoda sokáig egységes irányítással, majd két külön óvodaként 2008-tól pedig szintén egy intézményként.

Évek során azonban a már új Rákóczi úton lévő óvodaépület is elhasználódott, a tornaterem hiánya mindvégig nagy gondot jelentett.

A felvételre jelentkezettek közül 20-25 gyereket el kellett utasítani.

2009-ben egy pályázatnak köszönhetően Rákóczi úti óvodaépület megszépült, és kibővült egy csoportszobával, egy korszerű tornateremmel, és egy régen óhajtott bölcsődei csoporttal, így sok év után újra van bölcsőde a településen ami megkönnyíti a kisgyermekes anyukák újbóli munkába állását.

Az óvoda bemutatása

Óvodánk a Szivárvány óvoda két telephelyen működik. A központi óvoda a település központjában egy több mint száz éves épületben három óvodai csoporttal, a Rákóczi úton lévő 1980-ban épült részben négy óvodai csoporttal üzemel. A Kossuth úton lévő épület az évek során jelentősen elhasználódott, szükséges lenne a felújítása . A Rákóczi úti óvoda 2010.- ben teljesen fel lett újítva így ez az intézményegység a mai követelményeknek megfelelő. Mindkét telephelyen szép nagy játszóudvar amely jól szolgálja a gyermekek mozgásigényének a kielégítését a szabadtéri programok szervezését.

2008 szeptemberéig a két telephelyen lévő óvodák külön intézményként működtek. A fenntartó döntése alapján 2008. szeptember elsejétől a két óvodát már egy intézménnyé vonták össze így új helyi nevelési programot készítettünk. Megírásakor figyelembevettük a már meglévő sajátosságokat az értékek megtartásával, hagyományos óvodai feltételek között dolgoztuk ki óvodai nevelésünk rendszerét.

Nevelőtestületünk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemében olyan saját helyi programot kívánt készíteni, mely a legmesszebbmenően figyelembe veszi az óvoda óvó-védő, szociális valamint személyiségfejlesztő funkcióit.

Városunkban a családok komoly nehézséggel küszködnek /munkanélküliség, iskolázatlanság stb./, a gyerekek kevesebb gyengédséget, szeretetet kapnak, mint amire szükségük van, az óvodának esetenként hátránycsökkentő szerepet kell betölteni.

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink nyugodt, családias, biztonságot nyújtó óvodai közösségben fejlődjenek.

Az etnikai kisebbség létszáma nő és így fel kell vállalnunk a kisebbség nevelését felzárkóztatását.

Az együttnevelést fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyerek a fejlesztés hiánya nélkül iskolai és társadalmi kudarcok sorát élhetik meg.

Programunkban fő hangsúlyt kap a játékra, az irodalomra épülő komplex személyiségfejlesztés.

Óvodai nevelőtestületünk tagjai vállalkozó szelleműek igyekeznek a gyerekek érdekében a legnagyobb tudásra szert tenni.

A pedagógiai munkát segítő főállású dajkák is rendelkeznek a megfelelő iskolai végzettséggel gyermekgondozónő, óvónői szakközépiskola, dajka szakképesítés.

Gyerekkép

Célunk olyan gyerekek nevelése, akik érzik, hogy olyannak fogadjuk el Őket amilyenek.

A kisgyermek felnőttektől függő, érzékeny fejlődő személyiség, különböző testi, lelki szükséglettel.

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.

Szeretnénk, ha gyermekeinket érzelmi gazdagság és nyitottság jellemezné. Bízzanak önmagukban, toleránsak, segítőkészek legyenek.

Óvodakép

Óvodánkban elismerjük a családi nevelés elsődlegességét, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva. Egy kiegyensúlyozott, nyugodt, szeretetteljes, biztonságot adó légkörben neveljük az ide járó óvodásokat.

Otthonos, esztétikus környezetben, a szabad játék eszközeivel gondoskodunk a személyiség teljes kibontakoztatásáról. /az életkori, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével./

Fontosnak tartjuk az egészséges életszemléletet, a népi hagyományok ápolását, a környezettudatos magatartás megalapozását.

Általános adatok
Az intézmény neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 4492 Dombrád, Kossuth út 51.
Telefon: 06-45/465-491
Telephelye: 4492 Dombrád, Rákóczi út 52/a.
Telefon: 06-45/465-492
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
OM azonosító: 033181
Fenntartó neve és címe: Dombrád Város Önkormányzata, 4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Intézmény vezető: Markó Istvánné
Az óvodába felvehető maximális gyereklétszám: 210 fő
Óvodai csoport száma: 7
A bölcsődébe felvehető maximális gyereklétszám: 14 fő
Bölcsődei csoport száma: 1

Alaptevékenységi szakfeladatok:

  • óvodai nevelés, ellátás
  • sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
  • nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
  • bölcsődei ellátás
  • óvodai intézményi étkeztetés
Értékelés:
(0 szavazat)