Önkormányzat (43)

Dombrád Város Önkormányzata az ÉAOP-4.1.2/A-12 - Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése pályázati konstrukcióra benyújtott pályázata alapján 47 021 687.-…

Egészségház

2014. április 17.
Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási konstrukció keretében „Egészségügyi központ felújítása Dombrád városában” címmel benyújtott pályázatra Dombrád Város…
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és…
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Vincze Menyhért elnök Gombos Attila János tag Csáki Menyhért tag Településfejlesztési Bizottság: Csáki István Gyuláné elnök Gombos…
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához pályázati felhívásának keretében valósulhat meg a Kisvárosi piac kialakítása. A pályázat nettó kiadásra…
Önkormányzatunk sikeresen pályázott az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012 (III.1.) BM rendelet pályázati kiírására.
Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024-es számú pályázat keretében valósulhat meg Dombrád város belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése a Thököly, a Bercsényi, a Felszabadulás,…
Városunkban az egészséges ivóvíz ellátása biztosított, de szükség van a Kistiszaháti ivóvíz hálózat rekonstrukciójára is. A Beregi Ivóvízminőséget javító Önkormányzati…