Fejlesztések, beruházások 2006-2010

2010. október 27. 8995

Védőnői Szolgálat: az orvosi rendelő feletti két szolgálati lakás igénybevételével alakítottuk ki a korszerű, minden követelménynek megfelelő egészségügyi intézményt. Az új Szolgálat már az uniós elvárásoknak megfelelően lett kialakítva, melyben nagy alapterületű váróhelyiség, két vizsgálóhelyiség és egy orvosi szoba várja a kismamákat és kisbabákat. A beruházásra önkormányzatunk saját forrásból 13 millió Ft-ot fordított.

Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár kibővítésére és felújítására is sor került. Önkormányzatunk a Közkincs programba pályázott, melyből olvasóteremmel, irodahelyiséggel és szociális blokkal bővült a meglévő könyvtár. A régi épület egy részébe kicserélésre kerültek az ablakok és a homlokzat újra festésre került. Az általunk gyártott díszburkolatot felhasználva díszburkoltunk és parkosítottunk az intézmény körül.

A Polgármesteri Hivatal épületének korszerű felújítása. A munkálatok során kicserélésre kerültek a nyílászárók, felújításra került az elektromos-hálózat, átépítették a fűtésrendszert, valamint a vizesblokk is megújult. Az energia költségek csökkentése miatt álmennyezetet alakítottak ki. Az épület aljzata új burkolatot kapott, valamint megtörtént minden helyiség festése – mázolása. Ezen túlmenően bővült a hivatal egy tárgyalóteremmel, egy ügyfélváróval. Megépítésre került az ingatlan határán lévő kerítés a bölcsőde lebontásából kikerülő téglák felhasználásával.

A Szivárvány Óvoda Rákóczi úti épületének fejlesztésére és teljes felújítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Dombrád Tündérkert Óvoda komplex fejlesztése” c. pályázatunk során megvalósult a dombrádi Szivárvány Óvoda Rákóczi úti épületének komplex fejlesztése. A projekt célja az volt, hogy Dombrádon minden óvodás korú gyermek óvodai elhelyezése megoldottá váljon. Korábban közel 30 óvodás korú gyermek elhelyezése nem volt megoldott. A műszaki-technikai feltételek kialakítása lehetővé tették, hogy 2010. szeptembertől plusz egy óvodai csoport indulhatott. Az önkormányzat vezetősége elkötelezett amellett, hogy újra működjön bölcsőde a városban, így 2010. szeptembertől a Szivárvány Óvoda intézményi egységeként 1 bölcsődei csoporttal újraindul ezen ellátás. Az intézményi funkciókat is bővítő projekt eredményeként 6 új munkahelyet sikerült teremteni. A projekt műszaki tartalomnövelés keretein belül a meglévő óvodaépülethez keleti irányban egy óvodai foglalkoztató, tornaterem és a bölcsőderész került kialakításra a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A tetőszerkezet is felújításra került, valamint a mozgáskorlátozott személyek akadálymentes közlekedéséhez szükséges átalakítások is kiépítésre kerültek.

Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program 4.1.5-2007-0121 projekt keretében megvalósult a Dombrád, Kossuth u. 36-40. sz. alatt lévő Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola komplex akadálymentesítése. A beruházással nemcsak a fogyatékkal élő tanulók esélyegyenlőségét teremtettük meg, hanem az intézménybe látogató idős emberek és átmenetileg sérült emberek is könnyebben igénybe tudják venni a szolgáltatásokat. A beruházás keretében komplex akadálymentesítést valósítottunk meg, hiszen nekünk fontos a fogyatékkal élők segítése. Az emeletes épületben a mozgáskorlátozottak részére lift illetve rámpa került kialakításra, ami a kerekes székes tanulók közlekedését könnyíti meg a kétszintes épületben. A hátsó bejárathoz is rámpa, valamint mozgáskorlátozott parkoló is kialakításra került. A program keretében a mozgáskorlátozottak számára is kényelmesen használható vizesblokkokat - az épületek földszinti és emeleti részén is - kiépítették. A járdák két oldalán szegélyek illetve vezetősávok lettek kiépítve. Az aulákban, a folyosókon, kereszteződésekben kontrasztos, domború vezetőcsíkok lettek elhelyezve. A folyosókon, ajtókon, falakon síkírásos információk kerültek kiírásra nagyított betűkkel, kontrasztos módon. Az információs táblákon az útvonalak, elérhetőségek Braille-írásos formában is elhelyezésre kerültek, melyek a vakokat és gyengén látókat segítik.

 

A Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Andrássy úti épületének teljes felújítása és bővítése is megtörtént a korábbiakban, melyhez szilárd burkolatú parkolót építettünk.

Az elmúlt években megkezdett járda felújítási és karbantartási munkálatok folytatásaként sor került a Petőfi utca páratlan oldalán a járdakiépítésre és felújításra. A Kossuth utca páros oldalában az árkok lefedésével és a díszburkolat kiépítésével városias külsőt alakítottunk ki. A Táncsics utca 30 éves belvízelvezetője és járdája szintén megújult. A közhasznú munkásaink építették és burkolták az 1 km hosszú árkot, a vállalkozó Várda- Víz Kft –vel pedig elvégeztettük a járda felújítását, a régi betont újraaszfaltoztattuk.

2007-ben a Móra-köz szilárd burkolattal való ellátását teljes egészében kiépítettük, mely a két iskolát köti össze. A Városgazdálkodási Csoport dolgozóinak bevonásával a díszburkolati elemek és a belvízelvezető csatornák kiépítéséhez szükséges járdalapok gyártása folyamatos. Felújítottuk a Hunyadi utcán és a Dózsa utcán lévő belvíz elvezető árkokat is.

A Dombrád térségben lévő öt település Képviselő-testületei már hét évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy a majd 30 éves ivóvízhálózatot fel kell újítani. Mivel az önkormányzatok anyagi lehetőségei már akkor is szűkösek voltak, pályázatot nyújtottunk be a minisztériumhoz. A Megyei Területfejlesztési Tanács jelentős összeggel, 40 millió forinttal támogatta a vízmű beruházást, mellyel elértük azt, hogy az ivóvíz-technológia megújult, s a gerincvezetékeken a fontos csomópontokat kicserélték a víztoronytól a vízműtelepig. Ezzel már biztosítottuk, hogy az öt település több mint 10 ezer lakossága egészségesebb ivóvízhez juthasson. A beruházás 64 millió forintba került önkormányzatunknak.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.2.5. „Ifjúsági szervezetfejlesztési” kategóriában nyertünk támogatást 2 évre 10.200.000,-Ft összegben, ifjúsági információs pont, ifjúsági szervezetfejlesztő programok valamint 2 x 100 órás ismeretterjesztő előadássorozat lebonyolítására. A program keretében lehetőség nyílt a volt Védőnői szolgálat épület jobb oldali szárnyrészének felújítására és berendezésére. Ezen épület egy részében üzemel a Dombrádi Ifjúsági Ház. A program keretében került sor a 2009. évben saját közmunkásainkkal felújított épületrészben az Ifjúsági Információs Pont kialakítására, amelyben egy fő ifjúsági segítő segíti hasznos tanácsokkal, információkkal az érdeklődő fiatalokat. A komplett program 2010. december 31-ig tart.

A dombrádi Tisza-parti üdülőövezetben felújítottunk a gyermek- és ifjúsági tábort. A nagyszabású szálláshely-fejlesztési projekt keretében az egykoron volt úttörőtábor született újjá részben: felújították a két kőházat és öt faházat. A beruházás eredményeképpen a város a kisvárdai kistérség legszebb és egyben legkorszerűbb – gyermekek üdültetését szolgáló – ifjúsági táborát tudhatjuk magunkénak.

TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0169. számú „Esélyt a fiataloknak!” – Esélyteremtés a hátrányos helyzetű dombrádi roma és nem roma fiatalok számára című pályázat keretében a DIFI házban az elmúlt időszakban rengeteg színes program, tartalmas előadás segítette a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítását, egyéni és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztését, minőségi információkkal történő ellátását. A kapott támogatás összege: 11.093.047,-Ft

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0071. számú „Hogy legyen egy kuckónk” – Gyerekház program a dombrádi hátrányos és halmozottan hátrányos 0-5 éves gyermekek jövőbeni esélyegyenlőségének megteremtésére című pályázati program célja, hogy elsősorban a gazdasági vagy kulturális okokból hátrányos helyzetből induló 0-5 éves gyermekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget készségeik és képességeik kifejlődéséhez, felkészítse őket a közoktatási rendszerbe való sikeres belépésre és részvételre, hozzájárulva esélyeik javításához. Önkormányzatunk a programra kiírt pályázaton a 73 közül a mindössze 33 sikeres pályázó egyike volt. A megvalósításra elnyert összeg: 35.494.606,-Ft. Ezen program keretében létesült Dombrádon a Mese-Híd Gyerekház a Kossuth út 23/a szám alatt, a volt MHSZ iroda épületében. Az épület korszerűen, az elvárásoknak megfelelően lett átalakítva. Kialakításra került egy 54 nm-es játszó-foglalkoztató helység a gyerekeknek, iroda, teakonyha, fürdőszoba. A gyerekeket és szüleiket esztétikusan berendezett, barátságos környezet, játékok, felszerelések várják. A gyerekház a kisgyermekes családok számára közösségi teret, gyermekeik szakszerű, igényes délelőtti ellátását, játékos, fejlesztő foglalkozását biztosítja. A gyerekek ellátása szakképzett dolgozók felügyeletével történik.

 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0099. számú kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés a dombrádi Szivárvány Óvodában és a Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában című pályázatunk célja, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. A pályázat keretében a fent említett oktatási intézményekben ezt valósítják meg a 2009-2010-es tanévben. Ez mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára hatalmas kihívás, de hatalmas lehetőség is. A kapott támogatás összege: 45.075.400,-Ft

Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program 5.1.1. számú projekt keretében megvalósult Dombrád város belterületén, az óvoda szomszédságában lévő beépítetlen területen sétáló utca, játszótér kiépítése, az Óvoda és a Gyógyszertár előtti közterület díszburkolattal való ellátása, parkosítása, új buszmegálló építése, így a városközpont egy részének felújítása. A gyerekek számára városunkban eddig nem állt rendelkezésre olyan tér, ahol mozgásigényüknek megfelelő kikapcsolódásban lehetett részük. Környezetbe illő formákkal, és környezetbarát anyagok felhasználásával hoztuk közelebb a környezetet az önfeledt gyermeki mozgásvágyhoz. A buszmegálló kialakításakor egyedi, szokatlan, ugyanakkor nem hivalkodó, a település hangulatába és arculatába illő létesítmény megalkotása volt a cél. A fedett megálló biztosítja a kulturált várakozás lehetőségét. A park a fiatalok találkozóhelye, sétatér, idegenforgalmi látványosság, azáltal is, hogy a sétálóutca közepén a mozaikból kirakott városunk címere tekinthető és ismerhető meg.

Önkormányzatunk az Észak-Alföldi Operatív Program keretében „Helyi településfejlesztési akciók támogatására” elnyert pályázatához kapcsolódóan a főtér rehabilitációját tovább folytatja. Az elnyert projektben a megépülő buszváró területéhez kapcsolódóan kerül rendezésre a házasságkötő épületének környezete, amely egyben a település legforgalmasabb csomópontja is. A felület egyediségét a több színből kombinált burkolatkiosztás biztosítja.

A pályázatból megvalósul a házasságkötő terem teljes homlokzatának újrafestése, az épület körüli díszburkolat, parkosítás a szomszédos ingatlannal bezárólag. Megvalósul továbbá az I. világháborús emlékmű felújítása, tartalmazza továbbá a Szabadság tér mindkét oldalának rehabilitációját. Ezen a szakaszon a rendezendő felület az útpadka és a járda közötti felület lesz. Az értékes fák megmaradnak, de teljes egészében újrarendezzük a zöld felületet. A kialakítandó zöldfelületet kiemelt szegéllyel védjük. A jó állapotú aszfaltjárda megmarad, a változatos hangulat miatt azonban az aszfaltcsík mellett kialakítunk egy díszburkolat sávot. A járdához, annak díszburkolt sávjához kapcsolódóan burkolt kiöblösödéseket alakítunk ki. Mindkét oldalon utcapadokat és kisméretű szemeteseket helyezünk el.

Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.3-09/1. házi segítségnyújtás fejlesztése című programjára. A pályázati konstrukció célja a házi segítségnyújtó szolgáltatások fejlesztése az ápolási díjban részesülő személyek részmunkaidős foglalkoztatása által. Folyamatosan emelkedik az önmagukat saját otthonukban segítség nélkül ellátni nem tudó személyek száma, és ezzel együtt folyamatosan növekszik az otthoni ellátás iránti igény is. A projekt keretében Dombrád és Tiszakanyár településeken élő, ápolási díjban részesülő 20 fő segédgondozói képesítést adó képzés lebonyolítása került megvalósításra. A Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ, mint munkáltató bevonásával a segédgondozói képesítést szerzett személyek házi segítségnyújtásban történő foglalkoztatása 2010. szeptember 1-vel megkezdődött Dombrád és Tiszakanyár településeken. A foglalkoztatással párhuzamosan kiégést megelőző, munkaerő piaci, reaktiváló és személyiségfejlesztő tréningek, havi rendszerességű esetmegbeszélések – pályázatba bevontak, szakképzett gondozók – és szupervízió kerül megtartásra.

TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0001 „A foglalkoztatás növelése a felnőttképzésen keresztül a dombrádi Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében”. Az önkormányzat fenntartásában lévő Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény. Akkreditálva még nincs az intézmény által oktatni kívánt egyik felnőttképzési program sem. Jelen projekt keretében a települési foglalkoztatási adottságok figyelembevételével egy szociális-egészségügyi mediátor illetve egy településkép-fejlesztő - köztisztasági szociális munkavállalói felnőttképzési program lebonyolítására került sor. Az eredményes lebonyolításához sor került jelen projekt keretében a közművelődési intézmény 1 dolgozójának illetve a települési intézményeinek szakismerettel rendelkező munkatársainak, mint a programba bevont leendő oktatók képzésére. A módszertani és szakmai képzésüket követően a település munkanélküli lakosai – kiemelt figyelemmel a roma és női munkanélküliekre – részére került 2 x 15 órás képzés lebonyolítására. A pályázat résztvevői 2010. július 27-én és 28-án írásban adtak számot tudásukról az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A tanúsítványok átadására 2010. augusztus 9-én került sor.

 

ÁROP-1.A.2/A-2008-0180. számú elnyert támogatásból 2010. január 1. napjától Dombrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában bevezetésre került az elektronikus közigazgatási ügyintézés. A Képviselő-testület 12/2009.(XI.27.) rendeletében meghatározta azokat az ügyeket, amelyek ügyintézésére elektronikus úton van lehetőség. Ehhez elsősorban ügyfélkapus regisztráció szükséges, melynek megléte után már csak egy internetes csatlakozás szükséges. Ha ez nem áll rendelkezésre otthon, akkor vagy a Művelődési Ház teleház szolgáltatása vagy a DIFI Ház internet szolgáltatása áll ingyenesen rendelkezésre. A www.e-tarsulas.hu/dombrad oldalra kattintva található meg az ügyintézéshez szükséges web felület. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével reményeink szerint a XXI. század követelményeinek megfelelő szakmai színvonalú, a technológiai és informatikai fejlődést követő ügyfél centrikus és színvonalas ügyintézési forma jelenik meg Dombrádon. A projekt részeként egy széleskörű, az intézményeket is érintő szervezetfejlesztési folyamat zajlott. Ennek részeként többek között elkészült a Polgármesteri Hivatal stratégiai terve. A támogatás összege: 19.271 e forint.

A jelenlegi Helytörténeti Kiállítás szűkös lett a kiállított tárgyaknak, ezért pályázatot nyújtottunk be a Horváth József Alkotóház kialakítására a volt polgári iskolában a maximum megpályázható összeghatárig, amely 14.038.490,-Ft. – mely a maximális pontszámot nyerte el.

A meglévő épület 1950-es években épült vályog falazattal, terméskő alappal. Az épület a műszaki leírás szerint tetőcserével, a födém hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével és egy egyszerű gázkonvektoros fűtési rendszer kiépítésével kiválóan alkalmassá válik az alkotóház kialakításához.

A most szűkös körülmények között kiállított gyűjtemény ez által méltó helyére kerülne.

Sikeresen pályáztunk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium „Településőr” Programjára. A településőri feladatok ellátásának alkalmazási feltétele, hogy rendelkezni kell az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről szóló 26/2008.(XII.20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítések valamelyikével. A pályázatra 17 fő jelentkezett, melyből a Rendőrség ajánlásával és közreműködésével – a fentieket figyelembe véve 2 fővel, Brekk Zoltán és Szántó Ottó dombrádi lakosokkal kötöttünk 2010. január 1-től 2010. december 31-ig szóló szerződést. A településőrök munkaidő beosztását a Dombrádi Őrsparancsnok végzi a rendőrökéhez hasonló ütemezéssel. A településőrök a rendőrség szomszédságában lévő DIFI Ház szabadidős termében kerültek elhelyezésre.

Képviselő-testületünk 2008. január 1. napjával új intézményt alapított Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ elnevezéssel. Az intézmény munkája révén kiterjedt szociális ellátórendszert hoztunk létre. A házi segítségnyújtás keretében 44 fő részére biztosít ellátást Dombrád, Újdombrád és Tiszakanyár településeken, mely sok szempontból kiemelkedő jelentőségű. Segítségükkel az idős emberek hosszú ideig, akár életük végéig saját lakásukban, az általuk megszokott környezetben élhet, ezáltal elkerülve a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételét. Étkeztetés keretében 57 fő részére biztosítanak egyszeri meleg ebédet. Az étkeztetés vállalkozó útján kerül lebonyolításra, aki kiszállítással oldja meg az egyszeri meleg étel eljuttatását az igénylő felé Dombrád és Újdombrád településeken. Két gondozónő segítségével közreműködnek a Kisvárdai központtal működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésében. A jelenleg 20 idős embernél lévő készülék alkalmas arra, hogy riassza a gondozónőket akár egészségi állapotváltozás, rosszullét esetén. A készülék részben biztonsági szempontokat is betölt.

Értékelés:
(0 szavazat)