Szociális földprogram – Családi Portaprogram

Folyamatban lévő pályázatok 2019.

2019. július 10. 1172

Konyhafejlesztés

A nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben- pályázatot hirdetett az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, melynek keretében Önkormányzatunk 40.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat tulajdonát képző Andrássy út 67 szám alatti konyhára. A támogatásból 2019. december 31. napjáig egy új modern konyha valósul meg.

Konyhafejlesztés
(ilusztráció)

Nyaralóhajózási Program

A „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” keretében Dombrád Városának lehetősége volt a programban részt venni és ezzel a település szolgáltatásait és látnivalóit népszerűsíteni, valamint a település presztízsét, bevételét megemelni, az érintett területen kiépítésre kerül egy kikötőpont, ahol a turisták tájékozódhatnak, az adott település értékeiről, látnivalóiról.


Eszközbeszerzés

A Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Egyesület pályázatot indított tematikus rendezvénysorozatok támogatására. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységcsoport kerül támogatásra: „rendezvényeket kiszolgáló felszerelési eszközök (Pl.: mobilszínpad, rendezvény sátor, hangosítás) beszerzése”. A pályázat benyújtását Tiszakanyár Község Önkormányzatával, Rétközberencs Község Önkormányzatával, valamint Újdombrád Község Önkormányzatával közösen együttműködésben valósítjuk meg, melynek keretén belül beszerzésre kerül egy rendezvénysátor, 1 db keverőerősítő, 4 db hangfal, 2 db mikrofon és 79 db sörpadgarnitúra. A pályázatban megigényelt támogatás mértéke 19.977.376 Ft.


Turisztikai attrakció

2019. évben megvalósul a TOP turisztika pályázat, melynek eredményeképpen kerékpár és vízi sporteszközök kölcsönzője, ajándékbolt, információs pont, parkoló, illemhelyek, játszótér, szabadtéri színpad valósul meg a Tisza-parton 95.900.000 Ft forrásból.

Turisztikai attrakció
(illusztráció)

Kézilabda pálya

A Magyar Kézilabda Szövetség a Magyar Kormány támogatásával „Rekortán pálya fejlesztési program” elnevezésű kültéri kézilabda pályák építésére és meglévő pályák felújítására irányuló országos programot indított. Önkormányzatunk sikeresen részt vett a programban és ennek köszönhetően a Dombrád 699. hrsz.-ú (Dombrád, Andrássy út 67.) ingatlanon megvalósíthatta a pályázatban meghirdetett kézilabda rekortán pályát 100%-os intenzitással.

Kézilabda pálya Kézilabda pálya

Művelődési Ház Energetikai Fejlesztése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázaton nyert 79.840.320 Ft vissza nem térítendő támogatást Önkormányzatunk, melynek keretében a Művelődési Ház és Könyvtár fűtésének és napelem rendszerének korszerűsítése, valamint a nyílászárók cseréje valósul meg a jövőben.

Művelődési Ház Energetikai Fejlesztése

Kompközlekedés

2019. május 30. napján Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a „Kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatására”. A 2017. évben újra indult kompközlekedést a 2019. évtől az Önkormányzat kívánja üzemeltetni. A felhívás keretén belül Dombrád Város Önkormányzata 9.030.880 Ft támogatási igényt nyújtott be a bérek és az egyéb működéshez kapcsolódó költségek biztosítására.

Kompközlekedés

Önkormányzati utak fejlesztése

2019. május 30. napján nyújtott be Önkormányzatunk „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű felhívásra a pályázati anyagát. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A maximálisan igényelhető támogatás összege 15.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke önkormányzatunk adóerő-képessége alapján, a fejlesztési költség, azaz 17.647.059 Ft-nak a 85 %-a, tehát 15.000.000 Ft. Az önkormányzatunk által biztosítandó önerő összege: 2.647.059 Ft.

A beruházás az alábbi helyeken valósulna meg:

  • Erzsébet út, 986 hrsz. (450 fm szilárd burkolatú közút felújítása)
  • Thököly út, 1042 hrsz. (115 fm szilárd burkolatú közút felújítása )

Városháza

A Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal számára a Dombrád, Rákóczi út 36. szám alatt található több mint 100 éves hivatali épület helyett időszerűvé vált az önkormányzati feladat-ellátást kiszolgáló modernebb városháza megépítése. Önkormányzatunk az önkormányzati épület építésére, illetve egy közösségi tér kialakítására 200.000.000 Ft összegű támogatásra vált jogosulttá a Belügyminisztérium által.

A „Közszolgálat modernizálása” jegyében a meglévő hivatali épület helyett Dombrád Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájához illeszkedő területen az európai uniós elvárásoknak megfelelő, a lakossági igényeket teljességgel kiszolgáló, és nem utolsó sorban a városközpont épített környezetét és a településképet javító új impozáns hivatali épület létesítésének megvalósítása elengedhetetlen.

Az új hivatali épületben a tervek szerint az energiafelhasználás csökkentést maximálisan kihasználó fűtési, és villamossági rendszer kiépítése valósulna meg, a megújuló energiaforrásokat felhasználó modern műszaki technológiák (napkollektor, napelem) alkalmazásával.

Az új hivatal tervezője Kulcsár Attila Ybl díjas tervező.

A Városháza kivitelezője a KEL-SZER KFT.(Kisvárda, Nagyboldogasszony út 91.), melynmek ügyvezetője Csontó Péter.

Városháza

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épület bővítése

A Területi Operatív Forrásból 189 millió forint támogatást nyert az önkormányzatunk a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épületének bővítésére, mely a Rákóczi úti telephelyen valósul meg. A megítélt forrás nem elegendő a megvalósításhoz, ezért plusz forrást igényeltünk a Minisztériumtól.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épület bővítése Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épület bővítése 2

Leromlott városi területek rehabilitációja

A TOP-4.3.1 azonosítószámú, „Esélyegyenlőség megteremtése Dombrádon a leromlott városi területek rehabilitációján keresztül” című pályázat keretében a roma lakosság szegregációjának visszaszorítását célzó programok indítására 165 396 323 Ft-ot nyertünk.

A pályázat lehetőséget nyújt infrastrukturális fejlesztések megvalósítására, két újépítésű és egy felújított bérlakást építünk, a szegregátumban közösségi ház, közösségi kert kialakítására is lehetőség nyílik. A kiviteli munkálatok hamarosan elkezdődnek.

Leromlott városi területek rehabilitációja Leromlott városi területek rehabilitációja 2

Komplex telep program

TOP pályázati felhívás keretében több pályázatot is benyújtottunk az elmúlt évben, mely projektek támogatást nyertek.

A TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00012 azonosító számú, „Esélyegyenlőség megteremtése a dombrádi szociokulturálisan hátrányos helyzetű embereknek komplex program segítségével” című pályázat keretében 50 millió Ft támogatást sikerült elnyernünk.

A Komplex telep program keretében megvalósulnak az alábbi programok: egészségügyi, a bűnmegelőzési prevenciós előadások, a közbiztonság javítását elősegítő programok, szabadidős programok, így családi napok szervezése, sportnap, rendezett lakókörnyezet verseny. Pályázatunk a szegénység, a társadalmi és a munkaerő piaci hátrányok újratermelődésének megállítására, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtésére irányul. A projekt keretében elindult a célcsoporttal való rendszeres kapcsolattartás, beindítottuk a Baba-mama klubot, valamint családi rendezvényeket valósítunk meg az idén.

Komplex telep program 1 Komplex telep program 2 Komplex telep program 3 Komplex telep program 4 Komplex telep program 5

Kül- és belterületi utak fejlesztése

Dombrád Város Önkormányzata sikerrel pályázott a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett a külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. Így megépíthetjük a régen várt elkerülő utat, mely a Kossuth utca „alvégesi” részét kerülné ki úgy, hogy a Vasút utcától a Kossuth utcai kertek alatt, a legelővel párhuzamosan aszfaltos út épül. Szintén ebből a pályázati forrásból a szarvasmarha telepet a Pátrohai úti Kossuth majorral összekötő útalap épül. Az útépítés és az útfelújítás már folyamatban van.

A Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatban mintegy 15 millió forint támogatást nyertünk belterületi útfelújításra, melynek keretében a Thököly utca fél kilométer hosszan új aszfaltburkolatot kap.

Kül- és belterületi utak fejlesztése (illusztráció)
Értékelés:
(1 szavazat)