Dombrád Város Önkormányzata 2019-2024. közötti gazdálkodásának ciklusprogramja

2020. március 25. 689

Gazdasági Program, Fejlesztési Terv Dombrád Város Önkormányzata 2019-2024.

1.Bevezetés

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében valamennyi helyi önkormányzatnak meg kell alkotnia gazdasági programját, fejlesztési tervét, amelyet a Képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia. A jogszabály általánosságban határozza meg a gazdasági program kötelező elemeit, a szerkezetét és a tartalmát részletesen nem szabályozza.

Jelen Gazdasági Program a 2019-2024-es időszakra szól, de célja, hogy hosszabb távra is megalapozza a város fő fejlesztési irányait és fejlődését. A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg. Az Önkormányzat továbbra is arra törekszik, hogy saját forrásait pályázati forrásokkal is kiegészítse, és azokat hatékonyan használja fel a város fejlesztési programok megvalósítására.

A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a város fenntartható fejlődését segítik elő. A Gazdasági Program készítésénél szem előtt tartottuk a város elfogadott és érvényben lévő Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS összhangban készítettük. Jelen Gazdasági Program több mint egyszerű ciklusprogram, hiszen átfogó képet fest az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól, megalapozza az önkormányzati működést és fejlesztéseket, az önkormányzati döntéseket.

A Gazdasági Program – a törvényi előírásoknak és szakmai állásfoglalásoknak megfelelően – az alábbi fejezeteket foglalja magában:

  • Összefoglaló helyzetkép – Dombrád jelenlegi helyzetének, adottságainak bemutatása, összefoglalása,
  • Kötelező feladatok ellátása
  • Településfejlesztési politika - Dombrád jövőképe és stratégiai céljai
  • Dombrád Város Önkormányzatának ciklusokon átívelő fejlesztések ismertetése
  • Fejlesztési elképzelések – a városban az elkövetkező években végrehajtásra javasolt feladatok, fejlesztési programok ismertetése.
  • Összegzés

A teljes tartalom letölthető a csatolt mellékletben.

Értékelés:
(1 szavazat)