Rendeletek - 2001

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2001./XI. 27./Kt. számú RENDELETE A hulladékgazdálkodásról.
Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról.