Rendeletek - 2002

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002./XII.12./Kt. számú R E N D E L E T E A települési szilárd hulladékkezelési-közszolgáltatási díj megállapításáról