Rendeletek - 2005

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2005.(XI.30.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(X.28.) RENDELETE
Közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézéséről
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2005.(XII.21.) RENDELETE A közterületek használatáról, és a piactartás rendjéről
Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(IX.07.) Kt. számú RENDELETE A helyi állattartás szabályairól
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005.(I.28.) RENDELETE Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Dombrád Város önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I.31.) RENDELETE A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról