Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ

Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
Az intézmény megnevezése: Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
Területi iroda, székhely: 4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Alapító szerv: Dombrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Felügyeleti szerv: Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal
Vezetője: Gyüre Szilvia
Működési terület: Dombrád város, Tiszakanyár és Újdombrád községek közigazgatási területe

Az intézmény jogállása:

a., A gazdálkodás megszervezésének módja szerint: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

b., A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: rész jogkörrel rendelkező.

Székhelye: 4492 Dombrád, Kossuth u. 63. sz.

Területi iroda I.: 4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37.

Területi iroda II.: 4491 Újdombrád, Fő u. 48.

Illetékességi terület: Család és Gyermekjóléti szolgáltatás feladatok tekintetében Dombrád Újdombrád Tiszakanyár.

Szociális étkezés és Pszichiátriai betegek közösségi ellátása tekintetében Dombrád város területe.

Működési kör: Család és Gyermekjóléti alapellátás, Szociális étkezés, Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

Önálló jogi személyiségű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a bérelőirányzata felett önállóan jogosult dönteni. Az intézmény pénzügyi- gazdálkodási feladatait – külön megállapodás szerint – Dombrád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Dombrád Város Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 2.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az intézmény a 1993. évi II. tv. 57. §. (4) bekezdése szerint személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat család és gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújtó intézmény.

Az intézmény élén Dombrád Városi Önkormányzat képviselőtestülete által kinevezett egyszemélyi felelős vezető áll.

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Képviselő testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, felmentése, és fegyelmi jogkör gyakorlása esetében a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét előzetesen ki kell kérni.

Az intézményvezető egy személyi felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, az utalványozási jogkör gyakorlásáért.

Az intézményi dolgozókat – a társulásban résztvevő polgármesterek véleményének kikérésével az intézményvezető nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört a Kjt. és Munka törvénykönyve rendelkezései szerint.

Az intézmény személyi feltételei:

Az egyes szakmai feladatokat ellátó munkatársak, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

A szakmai létszámot, az egyes munkaköröket betöltők szakképesítés szerinti megoszlását, a Szervezeti és Munkaköri Szabályzat tartalmazza.

  • 1 fő intézményvezető,
  • 3 fő családsegítő, melyből 1 fő kedden és csütörtökön Tiszakanyár község településen lát el család és gyermekjóléti feladatokat. 1 fő kedden Újdombrád településen lát el család és gyermekjóléti feladatokat.
  • 2 fő gondozó

Az intézmény tevékenységi köre

Alaptevékenység:

a., szociális alapellátási körben:

  • szociális étkezés
  • Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

b., gyermekjóléti alapellátás

  • Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény a szociális étkezés és a Pszichiátriai betegek közösségi ellátását, mint alapellátási feladatokat, valamint a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát látja el. A család és Gyermekjóléti Szolgálat és Pszichiátriai betegek közösségi ellátása önálló szakmai egységként működik.

Az intézmény munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá Szociális Munkások Etikai Kódexe alapján végzi.

Értékelés:
(5 szavazat)