Civil élet (9)

A Maradj Fitt Egyesület 2017-ben alakult 20 fővel. Az egyesület célja: A természetben való sportolás,túrázás,természet járás népszerűsítése,rendszeres testedzésen keresztül az…
A Dombrádi Rétközi Hagyományőrző Csűrdöngölő Egyesület 2014-ben alakult. Állandó tagok száma: 25 fő.
A Dombrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016-ban alakult 11 fővel.
A Dombrádi Ifjúsági Kulturális Egyesület 2015-ben alakult 11 fővel. A szervezet célja a helyi kultúra hagyományaival, értékeivel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység.…
Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testiilete a VP-2-4. 1.2- ló Kisméretű terménytároló, szárító és tisztító építése, korszerűsítése című pályázat benyújtásáról szóló 113/2016.…
Dombrád Város Önkormányzat Képviselőttestülete a Dombrádí Mobil Diáksport Egyesület támogatás iránti kérelméről való döntésről szóló 61/2016. (IV.28.) önkormányzati határozata alapján…
A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott…
A Dombrádi Polgárőr Egyesület önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok, dombrádi lakosok összefogása révén kialakult rendszeresen működő szervezet, melynek alaptevékenysége a bűnalkalmak…
A Dombrád és Térsége Kossuth Egylet 2000-től működik, mint civil szervezet. Jelenleg 63 tagja van. Dombrád várost a Kossuth Szövetség…