KEHOP (8)

Dombrád Város Önkormányzata által megpályázott KEHOP-5.4.1-16-2016-00133 azonosítószámú, Védjük energiaforrásainkat! című projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019.06.01. – 2019.11.30. Megvalósítási helyszíne: Dombrád. A döntés során 4 569 996 forint 100 %-os vissza nem térintendő támogatásban részesült a projekt.

Elsődleges célcsoport a lakosság, melyen belül kiemelt célcsoportnak tekintjük az önkormányzati szereplőket, dolgozókat, a településen működő intézmények dolgozóit és a civil szervezetek munkatársait, hiszen az ő közvetítő szerepük a szemléletformálásban igen jelentős. Programjainkat a lakossági szegmentációs célcsoportok sajátosságait figyelembe véve terveztük meg.

Fő cél, hogy az energiatudatos gondolkodást és életmódot előtérbe helyezzük és a mindennapi köztudatban tartsuk.

A lakosság körében fotópályázatot hirdettünk: Energiatudatosság, energiatudatos szemléletre való nevelés témában.
A Workshop alkalmával rövid előadás hangzott el az érintett intézmények munkavállalói (oktatásban és a település életében fontos szerepet játszó kollégák)…
A 12 alkalmas villámakciót tartottunk, amely ösztönzi a lakosságot, hogy ismerjék meg és használják az energiamegtakarítás és a megújuló energiahordozókat…
Szakmai tanulmányutat valósítottunk meg az önkormányzat dolgozói, Dombrád település döntéshozói és intézményeinek munkavállalói, az általános iskola valamint óvoda pedagógusai részére,…
Dombrádon a Környezetvédelmi naphoz kapcsolódóan Energetikai rendezvény valósult meg.
Energia délutánt tartottunk az iskolában, illetve az óvodában. A program során a gyerekek energiahatékonysággal kapcsolatos interaktív előadáson vettek részt. Ezt…
1. oldal / 2