KEHOP (8)

Dombrád Város Önkormányzata által megpályázott KEHOP-5.4.1-16-2016-00133 azonosítószámú, Védjük energiaforrásainkat! című projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019.06.01. – 2019.11.30. Megvalósítási helyszíne: Dombrád. A döntés során 4 569 996 forint 100 %-os vissza nem térintendő támogatásban részesült a projekt.

Elsődleges célcsoport a lakosság, melyen belül kiemelt célcsoportnak tekintjük az önkormányzati szereplőket, dolgozókat, a településen működő intézmények dolgozóit és a civil szervezetek munkatársait, hiszen az ő közvetítő szerepük a szemléletformálásban igen jelentős. Programjainkat a lakossági szegmentációs célcsoportok sajátosságait figyelembe véve terveztük meg.

Fő cél, hogy az energiatudatos gondolkodást és életmódot előtérbe helyezzük és a mindennapi köztudatban tartsuk.

A környezet-/energia-tudatos gondolkodás elsajátítása kiemelten fontos szerepet játszik a jelenlegi helyzetben, ahol a túlfogyasztásnak köszönhetően a környezetünk nagymértékben károsodik.
A településen egy nagyobb rendezvényhez, a dombrádi Csülkös naphoz kapcsolódóan Energetikai rendezvény valósult meg.
2. oldal / 2