Értesítés Támogatásról

2023. szeptember 19. 118

Dombrád Város Polgármestere értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 12/2021.(VIII.3.) számú önkormányzati rendeletének értelmében eseti természetbeni támogatás igénybevételére jogosult az a dombrádi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező, aki 62. életévét a tárgyévben betöltötte, vagy betölti.

A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500,-Ft) a 800%-át (228 000,- Ft).

A támogatás 2023. szeptember 15. és 2023. október 15. között igényelhető az önkormányzat által erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon.

A nyomtatványokat az önkormányzat portáján illetve szociális ügyintézőtől kérhetik.

Harsányi László
polgármester
Értékelés:
(1 szavazat)