Megtartotta első ülését a Dombrádi Települési Értéktár 2015. október 13-án, melynek nyomán 6 helyi érték került be „a hungarikum piramis”alapszintjére

2015. október 29. 862

A 2012. évi XXX. törvény, az ún. hungarikum-törvény egész Európában egyedülállónak számít, az országgyűlés egyhangúlag fogadta el, s erejénél és szándékainál fogva számos lehetőséget biztosít hazánk értékőrző szemléletű lakosai, közösségei, települései, cégei számára, hogy értékeiket elindítsák az ún. hungarikum-piramison a települési, majd innen a megyei, tovább a kiemelt nemzeti értékrang, végül a hungarikum cím elnyeréséért.

Nem minden helyi érték jut fel a hungarikum piramis csúcsára, s nyeri el hungarikum törvényi védjegyet, viszont az alsóbb szintekre történő besorolás is nagy érdem, hisz figyelmet, ismertséget ad, akár turisztikai vonzerőt jelenthet az értéket őrzők számára azon túl, hogy a törvény értelmében a helyi érték is nemzeti érték rangú.

A hungarikum törvény szerint a hungarikum: „…megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon, védett természeti érték, kiváló nemzeti termék, amit a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, és ami a törvény erejénél fogva hungarikum.”

Dombrád Városa a szabolcsi települések közül a legelsők közt döntött úgy, hogy aktívan bekapcsolódik a magyar értéktár-háló gyarapításába, s helyi értékeit „azonosítja, számba veszi”, ezért hozta létre a Települési Értéktárat, mely a hungarikum piramis legalsó, s egyben legalapvetőbb helyi színterét képezi. Városunk Értéktár Bizottságának legutóbbi és egyben legelső ülését 2015. október 13-án tartották meg, melyen a következő - Dombrád Város vezetése által kiválasztott - értékek pályázati anyaga nyerte el a „települési érték”rangot: A híres dombrádi Tisza-part, "a dombrádi Kisvasútként"elhíresült Nyírvidéki Regionális Kisvasút, "a Dombrád, a Rekordok Városa"jelenség,a helyi hagyományokra és kedvező adottságokra épülő dombrádi fokhagymatermesztés, a dombrádi Római Katolikus Templom és a 103 éves dombrádi Református Templom.

A Települési Értéktárba történő felvétellel egyazon időben az Értéktár Bizottság indítványozta a A híres dombrádi Tisza-part és a„dombrádi Kisvasútként”elhíresült Nyírvidéki Regionális Kisvasút nevű helyi érték továbbajánlását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár felé, a hungarikum-piramis következő szintjére, ahol már a Nyíregyházán működő Megyei Értéktár Bizottság dönt majd következő ülésén a megyei értékké nyilvánításról és a Magyar Értéktár felé történő továbbajánlásról.

A magyar értékek eddig besorolt és még ezután feltérképezendő gazdag sora egy „dinamikus, változó, fejlődő, organikus képződmény”, s Dombrád Városának Települési Értéktára a továbbiakban is folytatja az értékeit megbecsülő, aktív munkát.

Értékelés:
(1 szavazat)