Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2019. október 22. 906

BURSA HUNGARICA

Dombrád Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2020. évre is kiírta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az önkormányzati rendelet alapján ösztöndíj-támogatás annak a pályázónak állapítható meg, akinek háztartásában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum 230 %-át, azaz 65 550 Ft-ot.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Harsányi László
polgármester
Értékelés:
(2 szavazat)