Az erdők védelmében

2018. november 15. 383

Szezonális házalás

A fűtési szezon közeledtével megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma, ilyenkor számtalan házaló kínál olcsó tüzelőt gyanútlan embereknek. Az utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról szinte tálcán nyújtják a nagy üzlet lehetőségét.

A legtöbb esetben a fát engedély nélkül termelik ki az erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény. A vevők viszont csak akkor szembesülnek a kedvezőnek tűnő üzlet következményeivel, amikor a rendőrség lefoglalja a bűncselekményből származó árut.

Általános tapasztalat, hogy a hihetetlenül kedvező áron kínált „termékből” az értékesítés során sokkal kevesebb mennyiséget adnak át az árusok, megkárosítva a vevőket.

További veszélyeket rejt magában, hogy a tűzifa bepakolása során (amit 2-3 ember végez) lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, kész-pénzt tulajdoníthatnak el.

Fentiek okán javasoljuk, hogy lehetőség szerint a régi megszokott, ill. ellenőrzött helyről pl. Tüzép telepről vásároljuk meg a téli tüzelőnket!

Fa tolvajok, illegális fakitermelők

Az a tapasztalat, hogy előfordul a kis mennyiségben, saját használatra, szabálysértési értékre történő fakivágás és eltulajdonítás, de egyre gyakoribbá válik az eladásra szánt nagyobb mennyiségű fa kitermelése is, amellyel esetenként több százezer forintos kárt okoznak az erdő tulajdonosainak, kezelőjének

Kétféle esettel találkozhatunk. Az egyik, amikor élő fákat vágnak ki, ezzel anyagi és ökológi-ai kárt okozva, másfelől az erdészet által szabályosan, tervszerűen kitermelt készletet „lovasítják meg", akár teherautóval is.

Az alkalmi fa tolvajok a településeket járva árulják a lopott portékát. Aki tőlük vásárol tűzifát, maga is bűncselekmény elkövetőjévé, orgazdává válik, ugyan-akkor könnyen lehet bűncselekmény sértettje, mivel több esetben előfordul, hogy az árus a fa valódi értékénél sokkal több pénzt kért, vagy a mérés alkalmával csal.

Tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek meg annak eredetéről, kérjenek az áruról származási igazolást.

A 2009-ben módosított új erdőtörvény nyomán az erdész megállíthatja, visszatarthatja a falopáson rajtakapott tolvajt. Továbbá a kivágáshoz használt eszközt is jogában áll elvenni. Emelkedtek a büntetési tételek is. 1 köbméter lopott fa után 30 ezer forint erdővédelmi bírságot kell fizetni. Ezen túl pedig, az erdész feljelentését követően szabálysértési eljárás indul az elkövetővel szemben. Továbbá, ha védett területen követték el a lopást, akkor természetkárosítás címen akár börtönbüntetést is kaphat a tolvaj.

Elzárással is sújtható a szabálysértő

A 2012. évi II. törvény –a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről– alapján az elkövetők elrettentő erővel bíró, szigorú bírósági ítéletekre számíthatnak.

11. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.

(2) A pénzbírság összegébe a pénzbírság alapjául szolgáló szabálysértéssel összefüggésben elrendelt szabálysértési őrizet teljes idejét, valamint a pénzbírság alapjául szolgáló szabálysértéssel összefüggésben elrendelt, négy órát meghaladó tartamú előállítás tartamát be kell számítani. A szabálysértési őrizet, valamint a négy órát meghaladó tartamú előállítás minden megkezdett órája helyébe kettőszáz forint pénzbírságot kell beszámítani.

177. § (1) Aki

a) ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot,

b) * ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva csalást, szándékos rongálást,

c) ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el.

(4) * Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, a halászati őr, valamint a mezőőr, a természeti, védett természeti és Natura 2000 területeken a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.

243. § (1) Aki

a) * erdőben, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen a külön jogszabályban meghatározott erdei haszonvételeket - a fakitermelés, a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása, valamint az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetve elhalt, száraz ág nyesése kivételével - jogszerűtlenül gyakorolja,

b) * az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott erdei faválasztékot az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szállítójegy nélkül szállít szabálysértést követ el.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

Értékelés:
(1 szavazat)