Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése

2022. szeptember 08. 71

Dombrád Város Önkormányzata sikeresen pályázott a VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a 3307222517 számú támogatási kérelmével.

A sikeres pályázat keretében az önkormányzat az Európai Unió EMVA alapjának hozzájárulásával 290 646 950 forint összegű támogatást nyert el, mely az elszámolható költségek 95%-a.

Dombrád Város Önkormányzat, mint pályázó célja, hogy a fejlesztés megvalósításával - a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban - hozzájáruljon az itt élők mobilitásának, életminőségének javításához.

A pályázat keretében egy 4304 méter hosszúságú egybefüggő szilárd útburkolattal rendelkező bekötőutat kívánunk megvalósítani. A teljes út hosszában 3,00 méter széles stabilizált útburkolat kerül megvalósításra 0,50 méter föld útpadkával az út víztelenítésével. A fejlesztéssel egy összefüggő bekötőút jön létre, melynek egyik vége a 3834 - Nyíregyháza-Dombrád-Kékcse összekötő út 31+604 km szelvényébe, míg a másik vége a 3827 - Nyírbogdány-Dombrád összekötő út 23+637 km szelvényében csatlakozik. A beruházás az alábbi helyrajzi számokat érinti: Dombrád 0184, 0188, 0190/2, 192, 0201, 0190/4, 0383.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30

Az Európai Bizottság EMVA-ra (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztése Alap) vonatkozó honlapjának elérhetősége: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

Értékelés:
(1 szavazat)