Testvértelepüléseink

A nemzetközi kapcsolatok építésének egyik legelterjedtebb formáját jelentik napjainkban a testvérvárosi, testvér települési kapcsolatok, amelyek megnyitják az utat a települések számára a nemzetközi programokban történő részvételre.

Városunknak két testvér települése van. 2006. augusztus 20-án az ukrán Jánosival, 2012. január 11-én pedig a romániai Szalárd Községgel írtuk alá rendhagyó testületi ülés keretében a testvér települési kapcsolat létrejöttét igazoló szerződést.

A települések kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködésüket minden területen fejlesztik és a gyakorlatban is megvalósítják, lehetőségeikhez mérten támogatják, hogy átfogó, alkotó együttműködés jöjjön létre a polgáraik között, különösen: a turisztika, a sport, a kultúra, a hagyományápolás, az ifjúsági-, diák-, és nyugdíjas csoportok találkozása terén. Arra törekszenek, hogy szoros együttműködés alakuljon ki a települések önkormányzatai, intézményei, civil szervezetei és egyházai között. A felek fejlesztik a kölcsönösen kedvező gazdasági együttműködést, valamint tájékoztatják egymást a hazai és az Európai Uniós pályázati lehetőségekről és a körülményeknek megfelelően közös támogatási programokban vesznek részt.

Jánosi

Jánosi település Ukrajnában Kárpátalján, a Beregszászi járásban található. Napjainkban körülbelül 1700-1800 lakosa van. Beregszásztól 6 km-re északra fekszik. Társtelepülése Balazsér.

1321-ben Ivanosi néven említik először. A református templom épülete 1321-ben már állt, 1566-ban a tatárok elpusztították, 1595-óta a reformátusoké. Mai formáját a 18. századi átalakítás után nyerte el. Görög katolikus temploma az 1733-ból való fatemplom helyén 1839-ben épült klasszicista stílusban. A településen középiskola, általános iskola, valamint óvoda és nyugdíjas klub is működik. Jelesebb rendezvényeik az aratónap és a fonóestek. A településen hagyomány minden évben július 30. napján az Anna napi sokadalom, valamint a szüreti felvonulás megrendezése október első hetében. A településnek 3 ha-os sportpályája van, a sportágak közül a futball működik. 1910-ben 1118, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Bereg vármegye Tiszaháti járásához tartozott.

Szalárd

Szalárd a Hegyközvidék délnyugati részének legnagyobb települése, a Berettyó mentén fekszik. A település ősidők óta vásártartási joggal és városi ranggal rendelkezik, melyet az 1700-as években sem vesztett el. Szalárd lakosságának jelentős része mezőgazdasággal és állattartással foglalkozik. Civil szervezetek is működnek, melyek a hátrányos helyzetű lakosok támogatásban tevékenykednek. A település kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik (tűzoltóság, okmányiroda, rendőrőrs). Szalárd Községhez tartozik továbbá a Berettyó völgye közt kinyíló, szőlőművelésre kiválóan alkalmas dombvidékek lábánál elhelyezkedő Hegyközszentimre. A település több hektáron gazdálkodik ökológiai módszerrel, és egy bio-mintagazdasággal is rendelkezik, valamint gyomorbántalmak kezelésére alkalmas, nagy vastartalmú ártézi víz is található itt, melyet a világháború előtt még palackoztak. Hegyközszentimre 30 ha-os gyűjtő tava a vízi sportok kedvelőinek paradicsoma.

Jákóhodos szintén közigazgatásilag Szalárd Községhez tartozó szomszédos település. Nevezetessége, hogy lakosai zárt közösséggé fonódtak és megőrizték magyarságukat, ellentétben a vele egy községhez tartozó településekkel, ahol a lakosságnak csak a fele magyar ajkú.