Értesítés - térítési díj kedvezmény igényelhető

2020. január 22. 1361

Dombrád Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az önkormányzati hivatalban beszerezhető vagy a város honlapjáról letölthető formanyomtatványon 2020. január 1-jétől térítési díj kedvezmény igényelhető a Dombrád Város közigazgatási területén található nevelési-oktatási intézményekben gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek részére.

A támogatás jövedelmi feltétele: az igénylő családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (jelenleg 228 000 Ft-ot).

Az étkeztetési támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

Harsányi László
polgármester
Értékelés:
(2 szavazat)